Vestiging Amsterdam
Arena Boulevard 83-95
Postbus 94282
1090 GG Amsterdam
T 020 - 462 80 00
F 020 - 468 78 78
Vestiging Ede
Copernicuslaan 35
Postbus 553
6710 BN Ede
T 0318 - 50 00 11
F 0318 - 50 41 90
E info@deklerkenvis.nl

Debiteuren

Betalen

 
De Klerk & Vis handelt vanuit de overtuiging dat financiële afspraken nagekomen moeten worden. Is er een dienst verleend, of een product geleverd, dan staat daar in de regel een vergoeding tegenover. Maar in de praktijk ligt het soms ingewikkeld. Uw liquide situatie maakt het onmogelijk om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Of u bent het niet eens met het factuurbedrag of de wijze van factureren.
 
Bij De Klerk & Vis treft u in elk geval een ervaren en betrokken team van financieel deskundigen. Ze hebben weet van uw verplichtingen, maar ook van uw rechten. De Klerk & Vis hanteert niet de botte bijl, maar zoekt voortdurend naar een rechtmatige oplossing waarin oog is voor de menselijke maat.
 
Een debiteur is meer dan zijn openstaande factuur. Opererend vanuit die opvatting komen we niet alleen tot de meest waardige, maar ook tot de meest doelmatige oplossing.
 
Om uw betaling te vereenvoudigen kunt u gebruik maken van i-Deal. (i-Deal knop)
 
Als directe betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tot uw mogelijkheden behoort, kunt u een termijnbetaling voorstellen. Onder de button ‘betalingsregeling’ vindt u een formulier dat door u volledig moet worden ingevuld. Na ontvangst van alle gevraagde gegevens, zal uw voorstel in behandeling worden genomen.
 
 
Online betalen
Online betalen

 
Ambtsgebied regio’s:
Provincie Noord-Holland (inclusief Texel)
Provincie Utrecht
Regio Arnhem-Nijmegen
Regio Apeldoorn-Zutphen
De kop van Overijssel
Flevoland en de Noordoost-
polder
... een
team met
ervaring.